ارسال سفارش برای مشتریان عزیز در اهواز توسط پیک و برای مشتریان عزیز شهرستان با پست پیشتاز و یا تیپاکس(پسکرایه) ارسال می شود.
در حال حاضر سفارشات اهواز را میتوانیم با پست پیشتاز یا از طریق پیک از ساعت ۱۰ الی ۱۴ و عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۳ انجام خواهد شد برای روزهای تعطیل فقط زمان عصر ارسال انجام می شود.